Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 86718584 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem

Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.


Pojistné produkty zprostředkovávám jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný
v registru ČNB pod č. 137665PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem

Broker Trust, a.s. 032585PA.

Spotřebitelské úvěry zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 86718584 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719

Bližší informace získáte http://www.brokertrust.cz/proklienty